Cotwolds day 5

Day 5 Cotwolds (Castle combe , Bibury , Bourton-on-the-water)

วันนี้เดินทางออกจากลอนดอนไป Oxford นั่ง tube ลงสถานี Paddington แล้วนั่งรถไฟต่อไป Oxford ใช้เวลา 1 ชั่วโมง และไปรับรถที่ร้านเช่ารถที่จองไว้ที่ Oxford ขับไปหมู่บ้านแรก Castle combe มีความเป็นหมู่บ้านชนบทน่ารักๆ โชคดีที่ฟ้าวันนี้เป็นใจ สดใสและฝนไม่ตก ถ่ายออกมาสวยยยย

DSC08150DSC08155DSC08166DSC08174

ขับไปยังหมู่บ้านต่อไปคือ Bibury แวะกินข้าวที่ Bibury Trout farm ในหมู่บ้าน Bibury จะมีแนวบ้านเรียงกันเรียกว่า Arlington Row

DSC08211DSC08200DSC08208DSC08213DSC08243DSC08240

ระหว่างทางเจอฟาร์มแกะตลอดทาง

DSC08246

ไปหมู่บ้านถัดไป ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เราจะพักในคืนนี้ คือ Bourton-on-the-water ตามชื่อก็คือมีแม่น้ำผ่านกลางหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้คึกคักกว่าสองแห่งที่ผ่านมา มีร้านขายของ ร้านอาหารหลายร้าน

DSC08265DSC08285DSC08303DSC08306

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s