Kumamoto (day4)

คืนรถไปแล้ว วันนี้เที่ยวเมืองคุมาโมโตะด้วยรถรางกันค่ะ เริ่มจาก Kumamoto castle หรือปราสาทคุมาโมโตะกัน แต่เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งก่อนนั้น ทำให้ต้องบูรณะปราสาทจึงเปิดให้ชมแต่เพียงจากด้านนอกเท่านั้น ก็เลยต้องแอบส่องไกลๆแค่นั้นค่า สำหรับการเดินทางก็ลงรถรางสถานี 10 kumamoto castle

DSC06210-2DSC06200-2DSC06203-2DSC06201-2DSC06207-2DSC06204-2

ติดกันกับปราสาทคุมาโมโตะมี Sakura-No-Baba Johsaien ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีขายของฝากอาหารต่างๆ และมีคุมะมงหน้าร้านของฝากให้ถ่ายรูปด้วย 555

DSC06215-2DSC06219-2

จากนั้นก็นั่งรถรางต่อไปยังสถานี 18 suizenji park เพื่อไป สวน Suizenji สวนเก่าแก่อายุกว่าสามร้อยปี เป็นสวนที่มีการดูแลดีทีเดียว มีเนินทำเลียนแบบคล้ายภูเขาฟูจิ ค่าเข้าสวน 400 เยน ซื้อตั๋วตรงทางเข้าค่ะ

DSC06236-2

ช่วงกลางวันก็นั่งรถกลับมาทานอาหารที่ถนน Shimotori ร้านซูชิแฟรนไชส์ sushi zanmai กันค่ะ

ช่วงเย็นก็ช้อปปิ้งต่อกันตามอัธยาศัยค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s